Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Nghĩ về "Cái tôi"

- Không hiểu mình thì u mê trước vạn vật.
- Không quý mình thì khinh rẻ cả Thánh nhân
- Không vượt qua mình thì không biết đến chiến thắng.
- Không thật với mình thì giả dối với đời
- Không tin mình thì ngờ vực với tất cả.
- Không có cái riêng thì không thể cống hiến.
- Không rung động thì không cộng hưởng.
- Không thay đổi thì trở thành kìm hãm.
- Không tận tụy thì không thấu hiểu.
- Không chia sẻ không biết đến niềm vui.
- Không ước mơ thì không sáng tạo.
- Không biết tự bằng lòng sẽ nảy lòng bon chen đố kị.
- Chỉ biết tự thỏa mãn mà không đem lợi cho người thì rước họa vào thân. Không biết được cái riêng sẽ không quy ra được cái chung, chỉ thấy những cái mọc lung tung trên sườn đồi.
- Không thắng được Tật nhỏ, không làm nên Tầm lớn.
- Có thể đứng trước địch không chớp mắt, nhưng không dám đối diện với chính mình.
- Cái Tôi tận cùng, cao nhất là cái Tôi dường như có thể buông thả mà không lo sợ áy náy.
- Cái Tôi hòa với cái Chúng ta làm cái Chúng ta mang bộ mặt người và cái Tôi trở nên có tầm vóc.
- Đánh mất mình thì không giữ được Nhân - Không hiểu mình thì chẳng thấy được Thiên - Không bỏ công thì không dung được Địa.
(Nguyễn Tất Thịnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét